F I T O    M O T O    SERVICE

ČZ 150 mis Kevelos
ČZ 150 mis Kevelos...
 
   Replika (čiastočná) tohto motocyklu postaveného pravdepodobne v roku 1950 pre čs reprezentáciu na Škotskú súťaž.V roku 1953 jazdila slečna Oľga Kevelos bud na tomto alebo podobnom továrenskom type čz.Odtiaľ ten názov.Čiastočná replika preto že je v nej,dúfam že dočasne,bežný 3 rýchlostný motor.Tak či tak je to aj dnes nádherná nadčasová mašinka.Zopár foto ako píše autor repliky"pre potešenie oka: